ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

- ΤΣΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-

Η Εταιρεία διαθέτει ένα άρτια εξειδικευμένο προσωπικό που διεκπεραιώνει καθημερινά μεγάλο όγκο εργασιών. Η γνώση και η εμπειρία του εξειδικευμένου προσωπικού μας στις μεταφορές, μας εδραίωσαν ως μια ευέλικτη και δυναμική εταιρεία έτοιμη να διεκπεραιώσει κάθε απαίτηση μεταφοράς. Πιστεύοντας στο ταλέντο και στις ικανότητες των ανθρώπων μας επενδύουμε σύγχρονα επιχειρησιακά μοντέλα με σκοπό την ανάπτυξη τόσο για το ίδιο το άτομο και την εταιρεία όσο και την κοινωνία. Δημιουργούμε κατάλληλο περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις αλλά επιβραβεύοντας την κάθε προσπάθεια. Ο επαγγελματισμός, η επιμονή και η υπομονή, η εργατικότητα και η αυθεντικότητα είναι στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν ως ανθρώπους και επαγγελματίες.