ΟΧΗΜΑΤΑ

- ΤΣΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-

Ο εμπορικός στόλος της εταιρείας αριθμεί 7 Φορτηγά Οχήματα Δημοσίας Χρήσεως που χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά και Διανομή των προϊόντων στους προορισμούς που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Τα τρία από τα φορτηγά οχήματα είναι τύπου τέντας και χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ξηρού φορτίου ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα φορτηγά οχήματα είναι τύπου ψυγείου για μεταφορά τροφίμων που χρήζουν ψύξης. Επιπρόσθετα η επιχείρηση χρησιμοποιεί και επιμισθώνει έναν σημαντικό αριθμό οχημάτων για την διεκπεραίωση τωνμεταφορικών αναγκών της.